Hooguit kan ik weer proberen bij de stichting “Het Startblok” waarbij ik al eerder Zwom.
Ik ga hierover nog eens nadenken en onderzoek wat mogelijk is met oefenen en trainen.
Vandaag op vrijdag 20-10-2023 mailde ik reeds naar de zwemleider van stichting: “Het Startblok”.
Nu wacht ik op zijn reacties over wat ik mailde. Hopelijk zijn het positieve reacties.
Voor mij is het nu eerst en alleen een poging bij het ouder worden. Niet proberen levert niets op.
Vooral de ervaring van het zwemmen kan mij hopelijk fitter maken door oefenen en trainen.
Ik probeer dit rustig op te bouwen met wellicht wat nette droge humor. Als dat lukt LOL.